Γιορτάζοντας σήμερα τα 30 χρόνια του «Erasmus», ενός προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ χωρών, στο οποίο έχουν πάρει μέρος περίπου 9 εκατ. άτομα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα εφαρμογή Erasmus+ για κινητά τηλέφωνα.

Η εφαρμογή αυτή, που έχει σχεδιαστεί για φοιτητές, σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα για συμμετέχοντες σε ανταλλαγές, αποσκοπεί στο να κάνει την εμπειρία του Erasmus+ πιο εύκολη για τους νέους.

Μέσω της εφαρμογής, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθούν εύκολα την πρόοδό τους κατά τα διάφορα διοικητικά στάδια, πριν, στη διάρκεια και μετά την παραμονή τους στο εξωτερικό. Οι φοιτητές θα μπορούν επίσης να υπογράφουν τις συμβάσεις για τις σπουδές τους διαδικτυακά τόσο με το πανεπιστήμιο αποστολής, όσο και με το πανεπιστήμιο υποδοχής.

Ακόμη, θα έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν και να ψηφίζουν προτιμήσεις, ώστε να βοηθούν τους άλλους να ενταχθούν στην τοπική κοινότητα, καθώς επίσης να βελτιώνουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες μέσω συνδέσμου προς την πλατφόρμα διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης του Erasmus+, η οποία προσφέρει γλωσσικά μαθήματα διαδικτυακά και διαδραστική καθοδήγηση.

Η πρώτη έκδοση της εφαρμογής είναι ήδη διαθέσιμη για τα λειτουργικά συστήματα iOS και Android. Με νέα χαρακτηριστικά και συνεχείς επικαιροποιήσεις, η εφαρμογή σύντομα πρόκειται να καλύψει και άλλες ομάδες συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Erasmus+.