Ο όμιλος εταιρειών Καράτζη ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της ΚΕΝ, 100% θυγατρικής εταιρείας παροχής ρεύματος, με τη Cyta, εταιρεία τηλεπικοινωνιών, θυγατρική του Εθνικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας, τα οικονομικά πακέτα ηλεκτρικής ενέργειας της ΚΕΝ για ιδιώτες και επιχειρήσεις διατίθενται, πλέον, στα καταστήματα της Cyta (Cyta Shops), ενώ, σταδιακά, υπηρεσίες ΚΕΝ θα παρέχονται σε όλα τα σημεία παρουσίας της Cyta στην Ελλάδα (Cyta Spots), καθώς και από τους ανεξάρτητους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της Cyta στη χώρα.
Ο γενικός διευθυντής της ΚΕΝ, Γιάννης Κουναλάκης, δήλωσε σχετικά: «H συγκεκριμένη συνεργασία έρχεται να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση της ΚΕΝ και της Cyta στην αγορά. Το κοινό όραμα για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε ανταγωνιστικές τιμές, τιμές που θα ευνοούν και θα λειτουργούν προς όφελος του πελάτη, αποτέλεσαν τη βάση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο εταιρειών, με στόχο τη μείωση του μηνιαίου προϋπολογισμού ιδιωτών και επιχειρήσεων, χωρίς, ωστόσο, εκπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών».