Ανοδικά κινήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2014 όσο και το εννεάμηνο η online display διαφημιστική δαπάνη.

Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης του IAB (Interactive Advertising Bureau) Hellas η άνοδος της συγκεκριμένης αγοράς έφτασε στο 4% ποσοστό που αντιστοιχεί σε 34,6 εκατ. ευρώ έναντι 33,2 εκατ. το 2013.

Στο 9μηνο η άνοδος διαμορφώθηκε στο 2,6%, με τον συνολικό τζίρο να φτάνει τα 51,7 εκατ. έναντι 50,4 εκατ. το 2013.

Η άνοδος τροφοδοτήθηκε από αξιοσημείωτη αύξηση επενδύσεων κατά 4% κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Και το 2014 ανοδικά από πλευράς επένδυσης σε online διαφήμιση κινήθηκε ο κλάδος των καταναλωτικών προϊόντων, κυρίως των προϊόντων προσωπικής φροντίδας, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το λιανεμπόριο, ο τομέας της ψυχαγωγίας, σε αντίθεση με τις τηλεπικοινωνίες.

Παράλληλα, στο τρίτο τρίμηνο πρώτες σε μερίδιο επένδυσης ήρθαν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με δεύτερη κατηγορία τις τηλεπικοινωνίες, οι οποίες υπέστησαν περαιτέρω πτώση, τα καταναλωτικά προϊόντα και το λιανεμπόριο, που πλέον αποτελεί σταθερά τέταρτη κατηγορία στην online διαφημιστική δαπάνη, με μερίδιο άνω του 10%.

Η δαπάνη σε video διαφήμιση απέσπασε το 2,5%-3% της συνολικής δαπάνης.