Το 51% των στελεχών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σήμερα αισθάνεται απαισιόδοξα για την πορεία της χώρας μας, όπως αποκάλυψε η έρευνα «Emotional Resilience Index in Business» που διεξήχθη από τη SARGIA Partners σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Focus Bari και αποτυπώνει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πώς τα στελέχη επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο εργασιακό περιβάλλον, τις διαρκείς αλλαγές και τις αυξανόμενες απαιτήσεις στην εποχή της κρίσης της ελληνικής οικονομίας. Η έρευνα κατέδειξε επίσης ότι τα περισσότερα στελέχη της αγοράς (σε ποσοστό άνω του 60%) είναι πολύ αγχωμένοι με τη σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ το 65% πιστεύει ότι βιώνουμε τα χειρότερα σήμερα και μόνο το 11% αισιοδοξεί ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας.

Τα κυριότερα από τα συμπεράσματα της έρευνας καταδεικνύουν πως τα τρία συναισθήματα που κυριαρχούν στα στελέχη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σήμερα είναι η απογοήτευση (σε ποσοστό 48,8%) ακολουθούμενη από την αισιοδοξία (σε ποσοστό 29,8%) αλλά και το θυμό (29%). Ταυτόχρονα το 9% είναι πιθανόν να βιώνει burnout καθώς, όπως προκύπτει, έχει δυσκολία να διαχειριστεί το άγχος του.

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν, όσον αφορά στους τρόπους που τα στελέχη χρησιμοποιούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν το άγχος τους, διαφαίνεται πως παρά την απαισιοδοξία είναι πρόθυμοι και έτοιμοι, σε συντριπτικό ποσοστό, να περάσουν στην πράξη προκειμένου να βελτιώσουν τα πράγματα, παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια τους, είτε καταστρώνοντας στρατηγικές είτε μέσω της αυτοβελτίωσης είτε αλλάζοντας την οπτική υπό την οποία αξιολογούν την κατάσταση. Ένα επίσης σημαντικό ποσοστό στρέφεται σε τομείς από όπου μπορούν να αντλήσουν χαρά και τους οποίους είχαν βάλει σε δεύτερη μοίρα πριν την κρίση, όπως η οικογένεια και τα απλά καθημερινά πράγματα.

Αναλυτικά σε αριθμούς:

• Προσπαθούν να σκεφτούν στρατηγικές σχετικά με το τι θα κάνουν (86%)

• Επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στο να κάνουν κάτι για να βελτιώσουν την κατάσταση που βρίσκονται (82%)

• Προσπαθούν να δουν τα πράγματα κάτω από διαφορετικό πρίσμα για να αντλήσουν αισιοδοξία (72%)

• Δίνουν μεγαλύτερη αξία, χρόνο και σημασία σε πράγματα που δεν έδιναν στο παρελθόν όπως οικογένεια, καθημερινά πράγματα κλπ. (69%)

• Έχουν ξεκινήσει σωματική άσκηση και σωστή διατροφή για να βελτιώσουν τη διάθεσή τους (63%)

• Στρέφονται στη δουλειά ή και σε άλλες δραστηριότητες για να ξεχαστούν (55%)

• Στρέφονται σε άλλους ανθρώπους για βοήθεια και συμβουλές (55%)

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες φαίνεται να είναι σχετικά ικανοποιημένοι από τους βασικότερους τομείς της ζωής τους με τις οικογενειακές σχέσεις και τη σχέση με το σύντροφό τους να κυριαρχούν σε ικανοποίηση στη δεδομένη περίοδο. Παρ’ ό,τι ευχαριστημένοι ωστόσο, οι ίδιοι τομείς αποτελούν πρώτες προτεραιότητες για βελτίωση στο μέλλον, με 61% και 46% αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, η κοινωνική ζωή, η διασκέδαση και η προσωπική ανάπτυξη έρχονται ως τρίτη προτεραιότητα για τους περισσοτέρους.

Η πνευματική και σωματική άσκηση θεωρούνται οι πιο σημαντικές στρατηγικές για αυτο-βελτίωση, ενώ η ψυχαγωγία και αναζήτηση του σκοπού ζωής βρίσκονται στις χαμηλότερες προτιμήσεις.

Τον πιο ενθαρρυντικό ρόλο για την ανάπτυξη των ερωτηθέντων παίζει η οικογένειά τους και ακολουθούν η εταιρεία και οι συνεργάτες τους, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (87%) θεωρεί πως τα ΜΜΕ αποτελούν αποθαρρυντικό παράγοντα για την εξέλιξή τους.