Η DHL, η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα των logistics, πραγματοποίησε επιτυχώς ένα πιλοτικό πρόγραμμα δοκιμής ‘έξυπνων γυαλιών’ και τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας στην Ολλανδία. Σε συνεργασία με τη Ricoh, η οποία είναι και πελάτης της DHL και την Ubimax, εξειδικευμένη εταιρεία στις λύσεις wearable computing, δοκιμάστηκαν λύσεις νέας τεχνολογίας για την εφαρμογή τους στη διαδικασία συλλογής μέσω όρασης (vision picking) στις λειτουργίες της αποθήκης. Το προσωπικό καθοδηγήθηκε στην αποθήκη από γραφικά που εμφανίζονταν σε ‘έξυπνα γυαλιά’ με στόχο την επιτάχυνση στη διαδικασία συλλογής και τη μείωση των λαθών. Το πιλοτικό πρόγραμμα απέδειξε ότι η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας προσφέρει πρόσθετη αξία στα logistics και συνετέλεσε σε 25 τοις εκατό αύξηση της αποδοτικότητας κατά τη διαδικασία συλλογής.