Στην εποχή των μεγάλων αλλαγών στον χώρο της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, το νέο και αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας» (CMCS – Μaster of Arts in Content Marketing and Communication Strategy), ανοίγει ορίζοντες στους δημοσιογράφους και προσφέρει καθοριστικές επαγγελματικές επιλογές σε έναν τομέα που αναπτύσσεται ραγδαία.

Το πρόγραμμα (Master of Arts) «Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας», το οποίο διοργανώνει το Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΕCI – European Communication Institute) στην Αθήνα και στην Βιέννη, έχει ως στόχο την κατάρτιση μίας νέας γενιάς επαγγελματιών στο χώρο του ψηφιακού marketing με όλες τις δεξιότητες, τις οποίες απαιτεί η αγορά εργασίας.

Ο κόσμος των ψηφιακών μέσων εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς, μαζί με τις ψηφιακές συνήθειες των χρηστών. Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο, οι φοιτητές του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να προφτάσουν τον ρυθμό των εξελίξεων, καθοδηγούμενοι από διδάσκοντες όχι μόνον πανεπιστημιακούς, αλλά προερχόμενους από την αγορά, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις της, καθώς και από εκπροσώπους της ενημέρωσης και της δημιουργίας ποιοτικού περιεχομένου.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «ContentMarketingandCommunicationStrategy» προσφέρεται παράλληλα με το από την προηγούμενη 10ετία καταξιωμένο ΠΜΣ «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» – M.Α., ξεκινά τον Δεκέμβριο του 2017, και απευθύνεται σε στελέχη του χώρου της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, πτυχιούχους σχολών

Το Πρόγραμμα διαθέτει ISO, έχει βραβευθεί από την ανεξάρτητη επιτροπή που εισηγείται ετησίως τα Βραβεία του Ιδρύματος για την Προαγωγή της Δημοσιογραφίας Α.Β. Μπότση, και είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να εξυπηρετεί εργαζομένους υποψήφιους, π.χ. στελέχη επιχειρήσεων Επικοινωνίας.

Το κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, για το σύνολο της διάρκειάς του, είναι 9150 ευρώ και περιλαμβάνει το κόστος διαμονής/διατροφής των δύο περιόδων, στο Πανεπιστήμιο DUK, στην Αυστρία. Kατοπίν αιτήματος προβλέπεται τμηματική καταβολή που ολοκληρώνεται έως 15 μήνες από την εγγραφή. Οι πρόσοδοι των ΠΜΣ (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών) αξιοποιούνται αποκλειστικώς για την ανάπτυξή τους.

Παράλληλα με το ΠΜΣ CMCS, το ECI δέχεται φοιτητές για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες», το οποίο οδηγεί επίσης στην απόκτηση του τίτλου M.A. (Master of Arts in Quality Journalism & New Technologies). Εξετάζει θεωρητικά και εφαρμοσμένα τις παραμέτρους που αριστοποιούν το λειτούργημα της Επικοινωνίας / Δημοσιογραφίας με έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας.

To Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΕCI – European Communication Institute) είναι Συνέργεια Ευρωπαϊκών δημοσίων/κοινωφελών φορέων, ενεργών στην ανώτατη παιδεία, τις τεχνολογίες γλώσσας / πολιτισμού και την έρευνα. Δέχεται υποψηφιότητες για τα διετή, δίγλωσσα αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ μεταπτυχιακά του προγράμματα, που διεξάγονται στην Αθήνα και την Βιέννη, για την περίοδο 2017-19.

Για την υλοποίηση των ΠΜΣ συνεργάζονται οι παρακάτω δημόσιοι και ευρωπαϊκοί φορείς: Αυστριακό κρατικό πανεπιστήμιο DUK (Donau Universität Krems) , Ερευνητικό Ίδρυμα ‘Αθηνά’ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Β. Μπότση (κοινωφελής φορέας συνεποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας), Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους (βήμα 1) αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση info.qjnt και info