Είναι απορίας άξιο πώς και δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το car2go ειδικά όταν το κυκλοφοριακό πρόβλημα και η σπατάλη χρήματος για καύσιμα και πάρκιν κάνουν ανυπόφορη τη μετακίνηση στα στικά αυτά κέντρα.

Για να πάρει την ιδέα κάποιος επιχειρηματίας, δείχνουμε το πώς εξελίσσεται το εντυπωσιακό  επιχειρηματικό μοντέλο στη Βιέννη. Ειδικά οι μεγάλες εταιρείες θα μπορούσαν να ενσωματώσουν στη στρατηγική της επικοινωνίας και του marketing τέτοιες επενδύσεις!!!

Untitled1