Συνεπής στις τακτικές της συναντήσεις με τους Έλληνες θεσμικούς επενδυτές η Amundi Ελλάς διοργάνωσε το 9ο Amundi Rendez-Vous στην Αθήνα. Η συνάντηση αυτή που προσέλκυσε περισσότερους από 30 επενδυτές, επικεντρώθηκε στις τελευταίες μακροοικονομικές εξελίξεις και στις επενδυτικές λύσεις σταθερού εισοδήματος που προσφέρει η Amundi, η κορυφαία Ευρωπαϊκή εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων. Οι λύσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να αντιμετωπίσουν το σύνθετο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται με τις αποκλίνουσες νομισματικές πολιτικές να οδηγούν σε ανόμοιες ομολογιακές αποδόσεις, ενώ η άφθονη ρευστότητα και τα χαμηλά επιτόκια θα συνεχίσουν να περιορίζουν τις πηγές απόδοσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στελέχη της Amundi παρουσίασαν τις απόψεις του ομίλου για τα κύρια οικονομικά θέματα που θα βρίσκονται στο επίκεντρο το επόμενο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, οι προβλέψεις της Amundi σε σχέση με τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου ήταν το πρώτο θέμα που συζητήθηκε. Τα στελέχη της εταιρείας εστίασαν επίσης στις εξελίξεις στην Ευρωζώνη και στις ΗΠΑ, ενώ υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά στις αντισυμβατικές νομισματικές πολιτικές των Κεντρικών Τραπεζών τους και την επίδρασή τους στην ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Το τελευταίο σκέλος της συζήτησης για την οικονομία ήταν αφιερωμένο στις αναδυόμενες αγορές, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κίνα και την διαφαινόμενη επιβράδυνση της ανάπτυξής της.

Το δεύτερο μέρος του Amundi Rendez-Vous επικεντρώθηκε στο σύνθετο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί για τους ομολογιακούς επενδυτές από τα  πολύ χαμηλά επιτόκια που επικρατούν αυτό το διάστημα και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντλήσουν αξία μέσω των ευέλικτων ομολογιακών στρατηγικών της Amundi. Οι συγκεκριμένες επενδυτικές στρατηγικές αντλώντας αξία από ένα ευρύ φάσμα πηγών, τόσο σε επίπεδο διαφορετικών τύπων αξιόγραφων, όσο και γεωγραφικής διασποράς και επιπλέον πηγών όπως το συνάλλαγμα, τους επιτρέπουν να αποδίδουν ακόμα και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

Η Amundi, μέσω των Amundi Rendez-Vous που διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, έχει την ευκαιρία να μοιράζεται τις απόψεις της με τους πελάτες της παγκοσμίως και να επιτυγχάνει τη δέσμευσή της για  δημιουργία στενών σχέσεων και προσφορά ποιοτικών προϊόντων.