Η Νέα Γενιά Ζηρίδη, υποστηρίζοντας σταθερά την ιδέα της αριστείας, προσφέρει 85 υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, για το σχολικό έτος 2017-18.

Ειδικότερα, προσφέρονται 75 ακαδημαϊκές και 10 αθλητικές υποτροφίες.

Α/ Διαγωνισμός ακαδημαϊκών υποτροφιών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, στα Σπάτα. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο, https://goo.gl/forms/vzwKtaJ9eyYGt4OB3

Περισσότερες πληροφορίες στο https://goo.gl/W1VzC2

μέχρι και την Τετάρτη, 1η Μαρτίου 2017. Το τέλος συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 10 € και καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου, μαζί με την υποβολή της αίτησης.

Υποψήφιοι για το διαγωνισμό

Είναι όλοι οι μαθητές/τριες που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού και στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου του σχολείου μας αλλά και όλων των άλλων σχολείων της χώρας.

Ο Διαγωνισμός εισαγωγής

Χρόνος, διάρκεια και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, θα διενεργηθεί το Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30 – 14:00, στις εγκαταστάσεις της Νέας Γενιάς Ζηρίδη.

Οι συνεντεύξεις για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, θα πραγματοποιηθούν επίσης το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017. Η ώρα προσέλευσης θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Θέματα

Τα θέματα του διαγωνισμού θα διαμορφωθούν από επιτροπή απαρτιζόμενη από διακεκριμένους εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς. Η ίδια επιτροπή θα εποπτεύσει τον διαγωνισμό, τη διόρθωση των γραπτών και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Τα ζητούμενα του διαγωνισμού

Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και την Αγγλική Γλώσσα. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας 2,5 ωρών (11.30-14.00). Ειδικότερα:

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι’ αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο αρκούν για την επιτυχή συμμετοχή τους στην εισαγωγική εξέταση.

Β) Αθλητικές υποτροφίες

10 αθλητικές υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου και του Λυκείου με υψηλές αθλητικές και ακαδημαϊκές επιδόσεις.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Κατάσταση των ονομάτων των επιτυχόντων θα αναρτηθεί μέχρι την Πέμπτη 16 Μαρτίου, στην είσοδο των βαθμίδων φοίτησης του Σχολείου. Επίσης στους ενδιαφερόμενους θα γνωστοποιηθούν ηλεκτρονικά οι ατομικές επιδόσεις των μαθητών.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στον αριθμό 210-66.85.600 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ypotrofies.