O  Καθηγητής Ιστορίας και Αντιπρύτανης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κώστας Μπουραζέλης θα μας κάνει την τιμή να είναι κοντά μας, για έναν κύκλο 5 μαθημάτων, με θέμα:

“Η μετάπλαση του αρχαίου ελληνικού κόσμου: από το οικουμενικό κράτος του Αλεξάνδρου έως την αρχόμενη βυζαντινή οικουμένη του Κωνσταντίνου”

Διάρκεια: 4/11 έως 2/12, κάθε Τρίτη, ώρα 19.00-21.00.

Τα επί μέρους μαθήματα πρόκειται να διαρθρωθούν ως εξής:

1. Η εποχή του Μ. Αλεξάνδρου. Η έννοια των όρων «Ελληνισμός» – «Ελληνιστική Ιστορία/Εποχή».
2. Η εποχή των Διαδόχων και των Επιγόνων του Αλεξάνδρου έως τη δυναμική εμφάνιση της Ρώμης στην Ανατολική Μεσόγειο. Πολιτισμική συνεισφορά του ελληνιστικού κόσμου.
3. Σύγκρουση του ελληνιστικού κόσμου με τη Ρώμη και υποταγή του. Βασικά γνωρίσματα, δυνάμεις και αδυναμίες των αντιπάλων.
4. Επιβίωση των Ελλήνων υπό τη ρωμαϊκή κυριαρχία. Βαθμιαία ελληνο-ρωμαϊκή σύγκραση, διαμόρφωση μιας σύνθετης πολιτικής ταυτότητας των Ελλήνων.
5. Η θρησκευτική πραγματικότητα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η εμφάνιση, η σχέση με το ελληνικό πνεύμα και η τελική επικράτηση του Χριστιανισμού. Ανασκόπηση και προοπτική.

Σκοπός και περιεχόμενο των μαθημάτων θα είναι να παρακολουθήσουν συνοπτικά και να ερμηνεύσουν την εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού κόσμου από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου (336-323 π.Χ.) και την ευρεία διοχέτευση πληθυσμιακών, πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών στοιχείων του Ελληνισμού προς την Ανατολική Μεσόγειο και την Εγγύς και Μέση Ανατολή έως την τελική επικράτηση του Χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του ρωμαϊκού κράτους (312 μ.Χ.) με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Πρόκειται για μια περίοδο περίπου έξήμισυ αιώνων κατά τους οποίους ο Ελληνισμός υπέστη ποικίλες αλληλεπιδράσεις με το ευρύτερο περιβάλλον του, με τελικό αποτέλεσμα τη θεμελίωση του πρωτοβυζαντινού κόσμου που ακολούθησε.

Κόστος συμμετοχής 55€

Παρέχεται έκπτωση 20% σε φοιτητές, ανέργους, πολύτεκνους και ΑμεΑ, καθώς επίσης έκπτωση 10% σε περίπτωση παρακολούθησης 2ου σεμιναρίου και 20% σε περίπτωση παρακολούθησης πέραν των δύο σεμιναρίων.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επισκεφθείτε το site μας www.perosnagrata-politismos.gr, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 210 9715981 και στο email: info@personagrata-politismos.gr

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα εισηγητή

Μ π ο υ ρ α ζ έ λ η ς Κώστας
Γεννήθηκε στις 28. 11. 1950 στην Αθήνα. Σπουδές και δίπλωμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1968-1973). Μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό Αρχαίας Ιστορίας με υποτροφίες του Σταθατείου Κληροδοτήματος και του γερμανικού κράτους στο Παν/μιο του Marburg (1973-1979). Συμβασιούχος έργου για το θέμα της Παγκόσμιας Ιστορίας της UNESCO στην Ακαδημία Αθηνών (1980-1981), ερευνητής («συντάκτης») του Κέντρου Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών (1982-1985), πρώτος εκλεγμένος Δ/τής του ίδιου Κέντρου (1985-1989). Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Π/μίου Αθηνών (1989-2000), καθηγητής (2000-). Δ/τής του Ιστορικού Σπουδαστηρίου στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας (1991-1996, 1998-2000, 2001-2005, 2013-), Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας (2003-2005), Πρόεδρος του ίδιου σε δύο θητείες: 2005-2007 και 2009-11. Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Παν/μίου Αθηνών (2007-2010). Αν. Πρόεδρος της Επιτροπής του Σαριπολείου Κληροδοτήματος (2007-). Αναπληρωτής Πρύτανη Πανεπιστημίου Αθηνών για τα ακαδημαϊκά θέματα και τις διεθνείς σχέσεις (2014-).
Επίσης: Επισκέπτης καθηγητής Π/μίου Κρήτης (εαρ. Εξ. 1995), Visiting Professor of the British Academy (Φεβρουάριος 1996), Visiting member of the Institute for Advanced Study/Princeton (1996/7), Επισκέπτης καθηγητής Παν/μίου Κύπρου (Φεβρουάριος 2007), Επισκέπτης ερευνητής του Ινστιτούτου Αρχαίας Ιστορίας του Παν/μίου της Κολωνίας με επιχορήγηση της Thyssen-Stiftung (Μάρτης-Ιούνιος 2012), Korrespondierendes Mitglied des Deutschen Archaologischen Instituts κ.ά.
Μέλος των εκδοτικών επιτροπών των περιοδικών: Αρχαιογνωσία, Mediterraneo Antico, Classica et Mediaevalia, Pharos, και της σειράς αρχαιοϊστορικών μελετών HABES (Heidelberger Althistorische Beitrage und Epigraphische Studien).
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία. Θεματικά επίκεντρα: Πολιτική και θεσμική ιστορία του ελληνιστικού κόσμου, ιστορία των θεσμών του ρωμαϊκού κράτους (ρεπουμπλικανική και αυτοκρατορική περίοδος), θεσμική και κοινωνική εξέλιξη των νησιών του Αν. Αιγαίου στη ρωμαϊκή περίοδο, λατρεία των ηγεμόνων στον αρχαίο κόσμο, νεότερη ιστοριογραφία για την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα.
Σημαντικότερες δημοσιεύσεις: Das hellenistische Makedonien und die Agais (Munchen 1982). Θεία δωρεά. Μελέτες πάνω στην πολιτική της δυναστείας των Σεβήρων και την Constitutio Antoniniana (Αθήνα 1989? δεύτερη, γερμανική έκδοση: Βιέννη 2007). Kos between Hellenism and Rome (Philadelphia 2000). Υπεύθυνος συντονιστής (και εν μέρει συγγραφέας) των κεφαλαίων περί Αφηρωισμού και Αποθεώσεως στο έργο-συνέχεια του LIMC: Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA), vol. II, 2004.

Επιμελητής ή συνεπιμελητής έκδοσης των τόμων: Unity and Units of Antiquity(Acts of a colloquium at Delphi), Athens 1994? The Idea of European Community in History, II. Aspects of connecting poleis and ethne in Ancient Greece, Athens 2003? Μύθος μετά λόγου. Διάλογοι για την ουσία και τη διαχρονική αξία του αρχαίου ελληνικού μύθου, Αθήνα 2007? ΕΔΟΞΕΝ ΤΗΙ ΒΟΥΛΗΙ ΚΑΙ ΤΩΙ ΔΗΜΩΙ. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία μιλάει με τις επιγραφές της, Αθήνα 2007? Η συμβολή της αρχαίας Σπάρτης στην πολιτική σκέψη και πρακτική,Αθήνα 2007. Μαραθών: Η Mάχη και ο Aρχαίος Δήμος, Αθήνα 2010. Αποταμίευση και διαχείριση χρήματος στην ελληνική ιστορία (οργάνωση-εποπτεία-γενική επιμέλεια: Κ. Μπουραζέλης – Κ. Μεϊδάνη), Αθήνα: Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 2011. Η μνήμη της κοινότητας και η διαχείρισή της. Μελέτες από μια ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του Τίτου Παπαμαστοράκη (εκδ. επιμέλεια: Κ. Μπουραζέλης, Β. Καραμανωλάκης, Σ. Κατάκης), Αθήνα 2011 (Ιστορήματα, 3). Marathon. The Day After. Symposium Proceedings, Delphi 2-4 July 2010, eds. K. Buraselis – Elias Koulakiotis, Athens (European Cultural Centre of Delphi) 2013. The Ptolemies, the Sea and the Nile. Studies in Waterborne Power, ed. by Kostas Buraselis, Mary Stefanou and Dorothy J. Thompson, Cambridge (U.P.) 2013. War – Peace and Panhellenic Games. Πόλεμος –Ειρήνη και Πανελλήνιοι Αγώνες, ed. by N. Birgalias, K. Buraselis, P. Cartledge, Ar. Gartziou-Tatti & M. Dimopoulou, Athens (Kardamitsa) 2013.

Διάφορα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων για θέματα Aρχαίας Ιστορίας.
Κατά καιρούς συμμετοχή σε διάφορα επιστημονικά προγράμματα: συντονισμός της έκδοσης της Tabula Imperii Romani από την Ακαδημία Αθηνών, εποπτεία της έκδοσης διάφορων αρχαιογνωστικών εγχειριδίων από το Μ.Ι.Ε.Τ., στο διεθνές πρόγραμμα έκδοσης εγχειριδίου για τα αρχαία ελληνικά ομοσπονδιακά κράτη (“The New Larsen”) κ.α.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here