Διάρκεια σεμιναρίου

12 εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις, κάθε Κυριακή από 11 Ιανουαρίου έως 29 Μαρτίου 2015 (15.00-18.00)

Προθεσμία υποβολής: Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Δήλωση συμμετοχής

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο θα πρέπει να αποστείλετε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση seminars τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς επίσης και ένα μικρό ενδεικτικό δείγμα δουλειάς σας. Παρακαλούμε προωθήστε μας από 5 έως10 φωτογραφίες σε μορφή jpg, (μέγεθος μεγάλης πλευράς έως 1000 pixels, κάθε αρχείο να μην υπερβαίνει τα 3 ΜΒ) και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με βάση τη σειρά προτεραιότητας.