Την ώρα που κάθεστε μπροστά από τον υπολογιστή σας και είστε έτοιμοι να προχωρήσετε με τις πολλές και διαφορετικές εργασιακές υποχρεώσεις σας, την ίδια ακριβώς στιγμή ξεκινά ο “χορός της διάσπασης προσοχής”. Ένα mail, κάτι που θα δείτε σε ένα site, ένα tweet θα κλέψουν την προσοχή σας και ξαφνικά θα βρεθείτε απέναντι σε πολλά και διαφορετικά θέματα, τα οποία πιθανότατα δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τις αρχικές προθέσεις σας. Πολύ περισσότερο, πλέον δεν έχετε να διαχειριστείτε μόνο τις εργασίες σας αλλά και αυτά τα νέα tabs στον browser, τα οποία πρέπει να τα κάνετε. Τι μπορείτε να κάνετε, λοιπόν, για να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας και να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που έχετε στη διάθεσή σας, αντί να ισχύει το αντίστροφο;

1) Επιστροφή στον αναλογικό κόσμο. Σημειώστε σε ένα χαρτί τις διαφορετικές εργασίες σας. Ταυτόχρονα ή κατόπιν βάλτε τις σε χρονολογική σειρά.

2) Αποφασίστε πώς θα προσεγγίσετε την κάθε μία. Σημειώστε κάτω από κάθε εργασία ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθήσετε για να την υλοποιήσετε.

3) Αξιολογείστε τον χρόνο, την προσπάθεια, τη δυσκολία που κάθε μία απαιτεί και δράσε ανάλογα.

4) Αξιολογείστε την πρόοδο, προσαρμοστείτε και ολοκληρώστε την εργασία.

5) Προσοχή! Μεγαλύτερος εχθρός ο εαυτός σας. Το ψηφιακό περιβάλλον που σας πολιορκεί με πειρασμούς, βρίσκει τον καλύτερο δυνατό σύμμαχο στον εγκέφαλο: είναι φτιαγμένος έτσι που να συγκεντρώνει πληροφορίες από το περιβάλλον και δυσκολεύεται στη συγκέντρωση σε έναν και μόνο σκοπό. Διαχειριστείτε τις παρεκτροπές και μην ξεχνάτε το πλάνο σας.