Συμφωνα με πρόσφατο νομοσχέδιο για τα ανασφάλιστα οχήματα αποφασίστηκε να γίνεται έλεγχος από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δύο φορές τον χρόνο για να βρεθούν οι παραβάτες.

Για να είναι πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος, σύμφωνα με την διαδικασία η ΓΓΔΕ θα ενεργεί έλεγχο σε τρία διαφορετικά αρχεία και συγκεκριμένα:

α) στο αρχείο της ΓΓΔΕ το οποίο ενημερώνεται για τις εκδόσεις νέων αδειών και μεταβολών από το Υπουργείο Μεταφορών και για τις καταθέσεις αδειών (ακινησία) από τις αρμόδιες ΔΟΥ.

β) στο αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου για να βρεθούν ποιά οχήματα είναι όντως ασφαλισμένα.

γ) στο αρχείο οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας ή Υπουργείου που σύμφωνα με τον νόμο έχει δικαίωμα έκδοσης ή μεταβολής αδείας κυκλοφορίας οχήματος και τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία με τα στοιχεία των οχημάτων.

Από 01/05/2015 τέθηκε σε εφαρμογή ο ηλεκτρονικός έλεγχος για τα ανασφάλιστα οχήματα και θα έχουν την δυνατότητα οι πολίτες να μπαίνουν στο site του Επικουρικού www.hic.gr και συμπληρώνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός τους και το Α.Φ.Μ τους να ελέγχουν ότι όντως το όχημά τους είναι ασφαλισμένο ή εαν λόγω λανθασμένων εγγραφών εμφανίζεται ώς ανασφάλιστο οπότε θα πρέπει να ενημερωθεί η ασφαλιστική εταιρεία για να προχωρήσει στην διόρθωση των στοιχείων.

Όταν εντοπίζονται ,με τη διασταύρωση των στοιχείων, τα ανασφάλιστα οχήματα θα αποστέλλεται ειδοποίηση στον εκάστοτε ιδιοκτήτη, ο οποίος θα έχει 8 ημέρες για να πληρώσει 250 ευρώ παράβολο υπέρ δημοσίου και να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε διαφορετική περίπτωση τα στοιχεία θα πηγαίνουν στην αστυνομία και θα επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις:

Διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το νόμο

Αφαίρεση των πινακίδων, αδείας κυκλοφορίας και της άδειας ικανότητας του οδηγού για 10 μέρες.
Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για 3 χρόνια, σε περίπτωση υποτροπής.
Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής,1000 ευρώ για φορτηγά, 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.
Ποινικές κυρώσεις

Φυλάκιση από δύο μήνες μέχρι ένα χρόνο και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.

Ασφαλιστείτε άμεσα μέσω του Viva.gr στις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες και στην καλύτερη τιμή!