Η ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ πιστοποιήθηκε με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων & Πιστοποιήσεων, Eurocert.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία πιστοποιήθηκε με το εν λόγω σήμα λόγω συγκεκριμένων κριτηρίων και ποιοτικών χαρακτηριστικών που πληροί, όπως είναι η παραγωγή ελληνικών προϊόντων, το ελληνικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, η ελληνική έδρα, καθώς και το ελληνικό εργατικό δυναμικό που απασχολεί.

Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και η ενεργή κοινωνική της δράση, η οποία συνεισφέρει τόσο στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας όσο και της κοινωνίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.