Ο Jim Hagemann Snabe προτάθηκε ως νέος Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλ ίου της Siemens

Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats der Siemens AG hat Jim Hagemann Snabe für das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden empfohlen. In seiner Sitzung am Dienstag nahm der Aufsichtsrat von Siemens dies zustimmend und einvernehmlich zur Kenntnis. Die turnusgemäßen Neuwahlen zum Siemens-Aufsichtsrat finden in der Hauptversammlung am 31. Januar 2018 statt. In der anschließenden konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats soll Herr Snabe dann zum Vorsitzenden gewählt werden. Im Bild von links nach rechts: Dr. Gerhard Cromme, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens AG und Jim Hagemann Snabe, Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens AG. The Nominating Committee of the Supervisory Board of Siemens AG has recommended Jim Hagemann Snabe for the office of Supervisory Board Chairman. Siemens' Supervisory Board unanimously endorsed this recommendation at its meeting on Tuesday. The regular elections to Siemens' Supervisory Board will take place at the company's Annual Shareholders' Meeting on January 31, 2018. Mr. Snabe is to be elected Chairman at the Supervisory Board's constitutive meeting immediately thereafter. In the picture from left to right: Dr. Gerhard Cromme, Chairman of the Supervisory Board of Siemens AG and Jim Hagemann Snabe, Member of the Supervisory Board of Siemens AG.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens AG πρότεινε τον Jim Hagemann Snabe για το αξίωμα του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Siemens ενέκρινε ομόφωνα τη πρόταση αυτή κατά τη συνεδρίασή του στο τέλος του Ιανουαρίου. Οι τακτικές εκλογές για την ανάδειξη του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens θα πραγματοποιηθούν στην Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στις 31 Ιανουαρίου, 2018. Ο Snabe πρόκειται να εκλεγεί Πρόεδρος κατά τη συστατική συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου, αμέσως μετά.

«H ψηφιοποίηση θέτει σημαντικές προκλήσεις για την κοινωνία και για τις επιχειρήσεις. Με τα εκπληκτικά, καινοτόμα προϊόντα της, η Siemens είναι πολύ επιτυχημένη στη σημερινή αγορά. Ωστόσο, ο μετασχηματισμός που έχει επιφέρει η ψηφιοποίηση αλλάζει επίσης τις δραστηριότητες της εταιρείας μας. Ο Snabe έχει σε βάθος τεχνογνωσία της βιομηχανίας στον τομέα του λογισμικού και της ψηφιοποίησης. Η πρόταση αυτή ανοίγει το δρόμο για το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό διαδοχής και συνέχειας στο Εποπτικό Συμβούλιο της Siemens», είπε ο Gerhard Cromme, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens AG, του οποίου η θητεία θα λήξει στο τέλος του 2018, κατά την Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων.

Για να διασφαλιστεί ότι θα έχει επαρκή χρόνο για τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens, ο Snabe σκοπεύει να μειώσει τον αριθμό των θέσεών του σε εποπτικά συμβούλια έως την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων το 2018.

«Είμαι ευχαριστημένος από την πρόταση και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου οι συνάδελφοί μου στο Εποπτικό Συμβούλιο. Το να συμβάλλω στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Siemens και να συνεχίσω την επιτυχή συνεργασία στο Εποπτικό Συμβούλιο σε αυτή τη νέα θέση θα είναι μια μεγάλη ευθύνη», είπε ο Snabe.