Εύρωστους ρυθμούς ανάπτυξης θα συνεχίσουν να καταγράφουν οι παγκόσμιες δαπάνες για Big Data, οι οποίες φέτος θα διαμορφωθούν στα επίπεδα των $46 δις. Η αγορά θα κινηθεί ανοδικά τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της δεκαετίας, οπότε αναμένεται να διαμορφωθεί σε $72 δις, με τις σχετικές δαπάνες να αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 12%.

Σύμφωνα με έκθεσή της SNS Research, στην οποία περιλαμβάνονται οι παραπάνω εκτιμήσεις, οι δαπάνες για Big Data κατά το τρέχον έτος, θα αφορούν, κυρίως, στο λογισμικό και επαγγελματικές υπηρεσίες. Ωστόσο, οδεύοντας προς το 2020, η αγορά θα διαφοροποιηθεί, με το software να υποσκελίζει το hardware όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες.

Όπως αναφέρει η ίδια έκθεση (The “Big Data Market: 2016 – 2030 – Opportunities, Challenges, Strategies, Industry Verticals and Forecasts”), παρά τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις ανησυχίες για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών, αλλά και με το σκεπτικισμό για την οργανωτική αντοχή του κλάδου, οι επενδύσεις σε Big Data θα συνεχίσουν να κερδίζουν έδαφος παγκοσμίως.

“Αν και αρχικά ο όρος Big Data χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει σύνολα δεδομένων, το μέγεθος των οποίων ξεπερνά τη δυναμικότητα των παραδοσιακών βάσεων δεδομένων, το πεδίο εφαρμογής των Big Data έχει επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια”, τονίζει η μελέτη. Και προσθέτει: “Πλέον, ο όρος Big Data αναφέρεται όχι μόνο τα ίδια τα δεδομένα, αλλά και σε μια σειρά από τεχνολογίες, που αποθηκεύουν, διαχειρίζονται και αναλύουν μεγάλο και μεταβλητό όγκο δεδομένων για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων”.

Η ζήτηση
Σύμφωνα με μελέτη της IDC, (Worldwide Semiannual Big Data and Analytics Spending Guide) οι μεγάλες και πολύ μεγάλες εταιρείες (με περισσότερους από 500 εργαζόμενους) είναι εκείνες που θα καθοδηγήσουν τη ζήτηση για υποδομές και υπηρεσίες big data , παράγοντας τη “μερίδα του λέοντος” σε επίπεδο εσόδων για τον κλάδο. Εντούτοις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να έχουν τη δική τους συνδρομή στην αγορά των big data.

H ίδια ανάλυση εκτιμά ότι σχεδόν το ήμισυ της εσόδων των big data θα προέλθει από την αγορά των ΗΠΑ, με δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη αυτήν της Δυτικής Ευρώπης, ακολουθούμενη από την περιοχή της Ασίας /Ειρηνικού (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας) και τη Λατινική Αμερική.