Τα θέματα ήταν σε γενικές γραμμές βατά στη Βιολογία. Ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων έγκειται στο γεγονός ότι περιλαμβάνονται αρκετά ερωτήματα ανά θέμα, τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της ύλης.  Στο θέμα Γ απαιτούνταν κριτική σκέψη, ωστόσο ήταν εντός των δυνατοτήτων των περισσότερων μαθητών. Το θέμα Δ ήταν απλό στην αντιμετώπισή του, στο σύνολο των ερωτημάτων.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Τα θέματα ήταν αναμενόμενα, μέσα στην ύλη αλλά παρουσίαζαν δυσκολίες όπου έπρεπε οι μαθητές να δώσουν προσοχή. Ιδιαίτερα στα Ερωτήματα Γ3 και Δ4. Επίσης στην στατιστική θα έπρεπε να θυμούνται καλά το τυπολόγιο   και την εφαρμογή του σχολικού βιβλίου.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Τα θέματα ήταν βατά και αντιμετωπίσιμα στο σύνολό τους. Ειδικότερα τα θέματα της ομάδας Β΄  ήταν σαφή  και κατανοητά, και ως προς το περιεχόμενο των κειμένων και ως προς την προσέγγιση των ζητουμένων. Επίσης, ο προσδιορισμένος, για την επίλυσή τους,  χρόνος ήταν επαρκής.

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ

Τα θέματα της Φυσικής Γενικής Παιδείας καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της ύλης, είναι σαφή, επιστημονικά τεκμηριωμένα, είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και  έχουν μία πειραματική προσέγγιση της Φυσικής.

Το Θέμα Α απαιτούσε άριστη γνώση της θεωρίας.

Το Θέμα Β ήταν σαφές ως προς τη διατύπωση και απευθυνόταν σε κατάλληλα προετοιμασμένους υποψηφίους.

Το Θέμα Γ συνδύαζε Ατομική και Πυρηνική Φυσική ενώ ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας (Γ4).

Το Θέμα Δ ήταν πρωτότυπο, απαιτούσε από τους υποψηφίους να συνδυάσουν πειραματικά με αριθμητικά δεδομένα, καθώς και να έχουν αναπτύξει περισσότερο κριτική σκέψη στη Φυσική και λιγότερο ικανότητα πράξεων.

Δείτε στο Πεδίο Γνώσης τα θέματα, λύσεις και το πρόγραμμα των Πανελληνίων.

Το πρωτοριακό και κεντρικό φροντιστήριο του Περιστερίου αλλά και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, “Πεδίο Γνώσης”, μέσα από τις σελίδες του brandnews.gr, έγκυρα και έγκαιρα θα παρέχει τα θέματα και τις λύσεις ι κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2015.Πεδίο Γνώσης

Οι καταξιωμένοι καθηγητές του “Πεδίου Γνώσης” θα επιδοθούν σε έναν πραγματικό αγώνα ταχύτητας για να δώσουν στη δημοσιότητα γρήγορα και αξιόπιστα τις πολυπόθητες απαντήσεις στα ερωτήματα των εξετάσεων.

 

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΣΗΣ. Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης για Γυμνάσιο – Λύκειο και Κέντρα δια Βίου Μάθησης για Εκπαίδευση.

Διεύθυνση Μαραθώνος 3, Περιστέρι

Τηλέφωνο:21 1411 2118

www.pediognosis.gr