Η Adecco, ηγέτης στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως, πιστή στη δέσμευσή της να βρίσκεται συνεχώς κοντά στους νέους, στηρίζει το PepsiCo School μια νέα πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας της PepsiCo. Το PepsiCo School είναι ένα πρόγραμμα που αφουγκράζεται και επιδιώκει να ανταποκριθεί σε μια βασική ανάγκη της σημερινής αγοράς εργασίας – την απόκτηση εξειδικευμένης επαγγελματικής γνώσης, την ενίσχυση της κατάρτισης και την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων.

Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες μέσω της τεχνογνωσίας ενός κορυφαίου πολυεθνικού ομίλου. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PepsiCo School, οι εργαζόμενοι της PepsiCo θα μετατραπούν σε «εκπαιδευτές» ανάλογα με την εξειδίκευσή τους και θα παράσχουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους σε οχτώ δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα που θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση, εστιάζοντας σε τομείς όπως το marketing, η λογιστική, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, οι τεχνικές πωλήσεων κ.α.

Η Adecco, ως μακροχρόνιος συνεργάτης της PepsiCo, και έχοντας ως στόχο να στηρίζει πρωτοβουλίες και θεσμούς που συμβάλλουν στην καταπολέμηση και επίλυση των προβλημάτων ανεργίας, ανέλαβε να υποστηρίξει ενεργά το PepsiCo School. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Adecco προσφέρει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρευρεθούν σε μία συμβουλευτική συνεδρία καριέρας και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις ενίσχυσης της καριέρας και της σταδιοδρομίας τους από τους εξειδικευμένους συμβούλους της.

Ο Γενικός Διευθυντής της Adecco Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μυλωνάς, σχολίασε σχετικά: «Στην Adecco έχουμε δεσμευτεί να εμπνέουμε τους νέους ανθρώπους και να τους καθοδηγούμε στην επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων. Η συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία της PepsiCo, PepsiCo School, στοχεύει στην ουσιαστική υποστήριξη νέων ανθρώπων και στην βελτίωση της απασχολησιμότητά τους. Όλοι εμείς στην Adecco θέλουμε να βοηθούμε έμπρακτα τους υποψήφιους να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην αναζήτηση εργασίας και η συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ακόμα μία απόδειξη της δέσμευσή μας.»

Ειδικά για την πρωτοβουλία έχει αναπτυχθεί το www.pepsicoschool.gr, στο οποίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές συνεδρίες, να ενημερωθούν για το πρόγραμμα του PepsiCo School και φυσικά να δηλώσουν συμμετοχή.