Μια καμπάνια που θα έπρεπε να κάνει ο Έλληνας μια και οι καταναλωτική μας συμπεριφορά φαίνεται να κοστίζει πολύ ακριβά!

Δείτε ένα εντυπωσιακό βίντεο της καμπάνιας www.stopfoodwaste.ie

Παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το πρόγραμμα κατά της απόρριψης τροφίμων που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Αποβλήτων της Ιρλανδίας. Άλλωστε, η πρόληψη αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή για τη διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα.
Όπως λένε οι υπεύθυνοι της καμπάνιας, με το να μην παράγονται , μπορούμε να εξαλείψουμε την ανάγκη της συλλογής, της μεταφοράς, της επεξεργασίας και της διάθεσης των αποβλήτων.
Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουν το κόστος για αυτές τις υπηρεσίες.

Υπό αυτά τα δεδομένα προωθείται η οικιακή κομποστοποίηση.
Από το 2009, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, έχουν συνεργαστεί με τα νοικοκυριά, τις κοινότητες, τα σχολεία, τις τοπικές αρχές και τις επιχειρήσεις. Παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα που χάνονται και πώς μπορεί να αποφευχθεί αυτό. Συστήνουν την επανεξέταση του τρόπου που ψωνίζουν οι Ιρλανδοί, την καλύτερη αποθήκευση, τρόπους μαγειρέματος και επαναχρησιμοποίησης τροφών.