Ο σκοπός της μελέτης είναι η εξέταση του οικονομικού αποτυπώματος της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων δέκα χρόνια μετά τη λήξη τους. Στη μελέτη εξετάζονται η οικονομική επίδραση της διοργάνωσης Ολυμπιακών Αγώνων διεθνώς, αναλύονται τα έσοδα και οι δαπάνες για τη διοργάνωση στην Αθήνα, ποσοτικοποιούνται με οικονομετρικές μεθόδους οι επιδράσεις της διοργάνωσης στον εισερχόμενο τουρισμό και εκτιμάται η συνολική επίδραση των Αγώνων στην ελληνική οικονομία με τη χρήση κατάλληλων μακροοικονομικών υποδειγμάτων.

Kάντε κλικ εδώ για να δείτε τη μελέτη (Αρχείο pdf)