Τον Ιούνιο του 2015, ανατέθηκε στη Siemens η μεγαλύτερη ενιαία παραγγελία όλων των εποχών για την επέκταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην Αίγυπτο. Σήμερα, μόλις 18 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, η Siemens έχει δημιουργήσει ένα νέο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την εκτέλεση ενεργειακών έργων ταχείας υλοποίησης. Μαζί με τους τοπικούς εταίρους της, την Orascom Construction και την Elsewedy Electric, η εταιρεία έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην προσπάθειά της να ενισχύσει τη δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Αιγύπτου κατά 45 τοις εκατό, με την τελική ολοκλήρωση των τριών σταθμών παραγωγής ενέργειας. Η πρώτη φάση του megaproject στην Αίγυπτο έχει οριστικοποιηθεί. Μάλιστα ο αρχικός στόχος, κατά τον οποίο η εταιρεία είχε δεσμευτεί να φέρει 4,4 γιγαβάτ (GW) της νέας δυναμικότητας στο δίκτυο έχει ξεπεραστεί, και 4,8 γιγαβάτ έχουν ήδη συνδεθεί με το δίκτυο. Η πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα των 400 μεγαβάτ αρκεί για να προμηθεύσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους στην Αίγυπτο με ηλεκτρική ενέργεια.

· 4,8 γιγαβάτ δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ήδη συνδεθεί στο δίκτυο

· 400 μεγαβάτ (ή 10 τοις εκατό) πλεόνασμα χάρη στην τεχνολογική υπεροχή της σε ολοκληρωμένα σύνθετα έργα

· Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για ενεργειακά έργα ταχείας υλοποίησης

· Άριστη συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους και τις αρχές

Μπροστά από το χρονοδιάγραμμα στην Αίγυπτο: Η Siemens συνδέει 10 τοις εκατό περισσότερη ισχύ στο δίκτυο από ό,τι έχει συμβατικά συμφωνηθεί. Μαζί με τους τοπικούς Αιγυπτίους εταίρους της, η Siemens ανεγείρει τρεις σταθμούς παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο, δυναμικότητας 4,8 γιγαβάτ ο καθένας, για μια συνολική συνδυασμένη δυναμικότητα 14,4 γιγαβάτ.