Ημερίδα ενημέρωσης και έμπνευσης για την επιχειρηματικότητα με θέμα: «Καλές
Πρακτικές Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: Γιατί και πώς να μετρήσουμε την
ανταποδοτικότητα μας στην Κοινωνία;» θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Τρίτη 27
Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο Novotel Hotel Athens / Αίθουσα
ΑΛΚΥΩΝΗ (Δ/νση: Μιχαήλ Βόδα 4-6).

Η Ημερίδα ενημέρωσης και έμπνευσης για την επιχειρηματικότητα απευθύνεται σε
οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί για την κοινωνική επιχειρηματικότητα ή επιθυμεί
να ξεκινήσει επιχειρηματική δραστηριότητα σε κάποιο τομέα της οικονομίας, και
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και
ο Πολίτης», Υποέργο 7 με τίτλο ‘’Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας σε
ζητήματα κοινωνικής οικονομίας, αναπτυξιακής αξιοποίησης του πολιτισμού και του
αστικού περιβάλλοντος’’.

Φορέας υλοποίησης της πράξης « Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης » είναι το
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), το οποίο υλοποιεί προγράμματα

που αφορούν στην καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας, την επιχειρηματική
εκπαίδευση, την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την υποστήριξη στη δημιουργία
επιχειρήσεων.