Kατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (si-Cluster), που διοργανώθηκε στο α2-innohub στο Μαρούσι, βραβεύτηκαν οι πιο γοργά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις του: Irida Labs, Theon Sensors, Neuropublic και EMTech. Το si-Cluster είναι το πρωτοπόρο οικοσύστημα αεροδιαστημικής της Ελλάδας, που υλοποιεί σήμερα το κορυφαίο hi-tech project της χώρας. Κριτήρια βράβευσης αποτέλεσαν η συνεισφορά τους σε συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης που παρακολουθεί το Corallia ως φορέας-αρωγός, οι οποίοι αναδεικνύουν την αναπτυξιακή πορεία, τον κοινωνικό αντίκτυπο και τη βιομηχανική και επιστημονική αριστεία των μελών του cluster.

Η Irida Labs κατέλαβε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη, αλλά και την πρώτη θέση ως «μικρή επιχείρηση» του si-Cluster (patents +50%, turnover +63%, exports +50%, employees +150%, investments +100%). O Βασίλης Τσαγκάρης, CEO της IRIDA Labs δήλωσε: «H σημερινή βράβευση ήταν μια ωραία έκπληξη, κυρίως γιατί προέρχεται από ένα οικοσύστημα εταιρειών που μιλάμε την ίδια γλώσσα και έχουμε τους ίδιους στόχους και τις ίδιες προκλήσεις, κάτι που αποτελεί σημαντικό γεγονός και μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Για το 2015. ο στρατηγικός στόχος της εταιρείας μας είναι η ανάπτυξη προς την Ασία και βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία.»

O Μανώλης Ζερβάκης, της Theon Sensors, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη, αλλά και την πρώτη θέση ως «μεσαία επιχείρηση» του si-Cluster (patents +3, turnover +58%, exports +36%, employees +156%), δήλωσε: «Η σημερινή βράβευση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους μας. Η Theon αποτελεί μια ελληνική εταιρεία με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα και η οποία παράγει προϊόντα για διαστημικές εφαρμογές. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε στο si-Cluster και στην προσπάθεια ανάπτυξης της βάσης των εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτό. Στη σημερινή εκδήλωση έγινε σαφές ότι οι συγκεκριμένες δράσεις αποδίδουν αποτελέσματα, γεγονός που θέτει ψηλά τον πήχη και είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να πετύχουμε τους στόχους που τίθενται.»

Η Neuropublic κατέλαβε την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη (turnover +4%, exports +9%, employees +43%, investements +85%). «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση του si-Cluster για τη σημερινή βράβευση. Είναι πολύ σπουδαίο για εμάς να αναγνωρίζονται οι κόποι και οι προσπάθειες όλου του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Η Ελλάδα έχει ένα πλούσιο παραγωγικό ιστό, τον οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να επενδύσουμε σε αυτόν. Στόχος μας για την επόμενη χρονιά είναι να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές μας στην ευρωπαϊκή αγορά», δήλωσε ο Γιάννης Μαυρουδής, CEO της Neuropublic.

Η EMTech, κατέλαβε την πρώτη θέση ως «πολύ μικρή» επιχείρηση του si-Cluster (turnover +135%, exports +43%, employees +8%). Ο Νίκος Λιβανός, CEO της EMTech, δήλωσε: «Ήταν μεγάλη χαρά για εμάς η βράβευση της εταιρείας και η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε. Είμαστε μια μικρή εταιρεία και προσπαθούμε για την καινοτομία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε μέλος του si-Cluster και γενικότερα του Corallia, καθώς μέσα από αυτό μπορούμε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να συντονιστούμε και να «δείξουμε» στην Ευρώπη ότι υπάρχουμε τεχνολογικά και ότι μπορούμε να προσφέρουμε αλλά και να συνεισφέρουμε τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια αγορά της αεροδιαστημικής.»

Απευθυνόμενα στις διεθνείς αγορές, τα μέλη του si-Cluster έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες, «ανοίγοντας» έναν ακόμη κλάδο δραστηριοποίησης για την Ελλάδα. Η δυναμική του κλάδου δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την αξιοποίηση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης στη χώρα. Η βράβευση μελών για τις επιδόσεις τους το 2014 ενισχύει τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων στην αεροδιαστημική.

Εκτός των παραπάνω εταιρειών, σημαντική συμμετοχή στην ανάπτυξη του si-Cluster παρουσίασαν και οι εταιρείες: inAccess (+2.5 εκ. investments), Inasco (1,2 εκ. exports), Planetek (+352% turnover), Prisma (2,9 εκ. turnover), ESS (0,65 εκ. turnover).

Σχετικά με το si-Cluster

O Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) είναι ένα σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα, με έντονη γεωγραφική εστίαση στην περιφέρεια της Αττικής και Δυτικής Ελλάδας και δομικά στοιχεία ενός οικοσυστήματος ικανού να παράγει και να προσελκύσει υψηλής στάθμης έρευνα, ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα, ώστε να ανταγωνιστεί σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, όπως αυτή του τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Tο si-Cluster αποτελείται από περισσότερα από 35 μέλη, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επιχειρήσεων και startups, ενώ πέρα από τη βιομηχανική του βάση, ισχυροποιούνται οι δεσμοί συνεργασίας του με όλους τους παράγοντες του οικοσυστήματος της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ερευνητικών κέντρων, δικτύων και ενώσεων, των εθνικών, ευρωπαϊκών, και περιφερειακών αρχών καθώς και άλλων εμπλεκομένων φορέων σε αυτόν το απαιτητικό τεχνολογικό τομέα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.si-cluster.gr.

Υποστήριξη

Οι διμερείς συμφωνίες συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από τα έργα του Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών που συγχρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Το Έργο εντάσσεται στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 και στο Π.Ε.Π. Αττική 2007-2013, στο πλαίσιο της Πιλοτικής Φάσης Λειτουργίας της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια αγορά: ο Πλανήτης» του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων/Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.