Αν και ο σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής παραμένει το βασικό μέσο για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με τους Ευρωπαίους να το επιλέγουν σε ποσοστό 90%, το 73% των χρηστών του Ίντερνετ δηλώνει ότι χρησιμοποιεί μια φορητή συσκευή προκειμένου να “σερφάρει”, ενώ το 21% κάνει χρήση μιας συσκευής ψυχαγωγίας.

Αναλυτικά, σήμερα περίπου έξι στους δέκα χρήστες του Διαδικτύου στην Ευρώπη (το 58%) συνδέονται στο Ίντερνετ μέσω smartphone, ενώ περίπου τα τρία τέταρτα (64%) επιλέγουν το laptop ή το netbook, για να βρεθούν online. Επιπλέον, περίπου το ένα τρίτο των χρηστών στην Ευρώπη εμπιστεύονται για τη σύνδεση τους στο Διαδίκτυο μια συσκευή tablet (36%), ενώ το 16% δηλώνει ότι αποκτά πρόσβαση στο Ίντερνετ μέσω Smart TV, με ένα 14% να επιλέγει τη σύνδεση μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο, ωστόσο, δεν ανήκει στην κατηγορία των smartphones. Την ίδια στιγμή, οι κονσόλες gaming (9%) και οι συσκευές που επιτρέπουν το e-reading (7%) εμφανίζονται σπάνια μεταξύ των επιλογών των Ευρωπαίων καταναλωτών.

 

Σύμφωνα με το τελευταίο σχετικό Ευρωβαρόμετρο, οι Ισπανοί (71%) και οι Ιταλοί (61%) είναι οι πιο πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν το smartphone τους – έναντι άλλων συσκευών – για να βρεθούν online.

Την ίδια στιγμή, σε Σλοβενία, Ουγγαρία και Κροατία κυριαρχούν οι χρήστες, που δηλώνουν ότι προτιμούν να συνδέονται μέσω σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή (63%, 61% και 57%, αντίστοιχα).

Επιπλέον, ενώ οι ερωτηθέντες σε Ισπανία, Σουηδία και Μεγάλη Βρετανία δηλώνουν σε ποσοστό 87% ότι είναι πιο πιθανό να συνδεθούν μέσω μια φορητής συσκευής (tablet, κινητό τηλέφωνο ή e-reader), οι χρήστες του ίντερνετ σε Μεγάλη Βρετανία (41%) και Σουηδία (34%) είναι εκείνοι που εκφράζουν τις μικρότερες προοπτικές στη χρήση κάποιας συσκευής ψυχαγωγίας (Smart TV ή μια κονσόλα gaming).

Διαφορά ηλικίας
Όπως προκύπτει από τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου, η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή ενός καταναλωτή για την online σύνδεση του. Για παράδειγμα, το 83% των χρηστών του Διαδικτύου, ηλικίας 15-24 ετών, δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το smartphone για να περιηγηθεί στο Ίντερνετ, έναντι μόλις 32% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό στις ηλικίες 55 ετών και άνω.

Ποσοστά χρήσης
Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών και συγκεκριμένα το 82%, κάνει χρήση του Διαδικτύου, με 69% να απαντά ότι συνδέεται σε καθημερινή βάση.

Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης του Ίντερνετ βρίσκονται, κατά κύριο λόγο, στο Βορρά, με τα ποσοστά της διείσδυσης να διαμορφώνονται σε 94% στην Ολλανδία, 93% στη Δανία, 92% στη Σουηδία και 90% στη Φινλανδία.

Ρουμανία, (70%), Βουλγαρία (72%) και Πορτογαλία (74%) είναι τα μόνα κράτη – μέλη, όπου οι πολίτες χρησιμοποιούν το Ίντερνετ σε ποσοστό, που αντιστοιχεί σε λιγότερο από τα τρία τέταρτα του πληθυσμού.

Πηγή: ΣΕΠΕ / Ευρωβαρόμετρο